Колектив

Директор школе

Прф. Драган Поповић завршио Математички факултет у Београду

Наставни кадар

Српски језик - Мица Ракић, Бисера Инајетовић, Љиљана Грабовић Енглески језик - Зорица Поповић
Немачки језик - Драгана Којадиновић Француски језик - Бојана Василић Латински језик - Бојана Василић Психологија - Маида Подбићанин Биологија - Викторија Шарчевић, Едиб Клајић Историја - Витомир Ћирковић, Селма Подбићанин, Неџад КозицаГеографија - Милица Цинцовић Математика - Драгица Тодоровић, Драгана Мулаосмановић, Ирена Станић Физика - Амра Рустемовић, Белкиса Ханић Хемија - Марија Јањић, Јелена Ћубић, Маријана Поповић Рачунарство и информатика - Марија Рековић, Хилда Караосмановић Филозофија, социологија - Благоје Ћетковић Устав и права грађана - Јелена Пријовић Музичка култура - Маријана Бендић Ликовна култура - Сара Обрадовић Физичко васпитање - Марина Кладник, Владимир Радовић Језик, медија и култура - Јелена Пријовић Појединац, група, друштво - Александар Мановић Грађанско васпитање - Неџад Козица, Маида Подбићанин, Витомир Ћирковић, Александар Мановић
Верска настава - Марко Папић, Харун Еминагић

Педагошка служба

Педагог - Јована Токовић

Библиотека

Библиотекари - Љиљана Грабовић, Милица Цинцовић

Рачуноводство школе

Шеф рачуноводства - Марина Лојаничић

Секретаријат школе

Секретар школе - Милован Цинцовић

Ваннаставно особље

Домар - Боривоје Јоксимовић Спремачице - Гордана Никитовић, Љубинка Којадиновић, Сузана Оташевић, Верица Кнежевић, Доста Бојанић, Драгана Николић, Драгица Јелић

Лиценце