Образовни смерови

Образовни смерови за које је школа верификована

         Министарство просвете Републике Србије решењем бр. 022-05-186/94-03 од 11.03.1994. године верификовало је Гимназију у Прибоју са следећим образложењем: Испуњени су прописани услови у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика да Гимназија у Прибоју остварује наставни план и програм гимназије друштвено језичког и природно математичког смера првог, другог, трећег и четвртог разреда.

Распоред часова

Распоред часова

Распоред можете преузети овде   

Распоред звона

Распоред  звона

Настава се одвија само у првој смени и почиње у 8:00 часова 
Први час 8:00-8:45   
Други час 8:50-9:35 (велики одмор 25 минута)   
Трећи час 10:00-10:45   
Четврти час 10:50-11:35 (одмор 10 минута)   
Пети час 11:45-12:30   
Шести час 12:35-13:20 (одмор 10 минута)   
Седми час 13:30-14:15   
Осми час 14:20-15:05