Обавштење за ученике и родитеље

Промена календара образовно- васпитног рада средих школа

Дошло је до промене календара образовно-васпитног рада ученика средњих школа у ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана па сходно томе сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социалних контаката у кући и ван ње.
Нови календар