Опште препоруке и правила понашања

zastita_infekcija_deca

Правила понашања запослених

 

 

·         Почев од О 1. јуна 2020. године у школске објекте ће долазити ученици завршних разреда. Имајући у виду инструкције и препоруке за спречавање ширења епидемије, потребно је формирати мање групе које ће боравити у истој учионици (до I О ученика и један наставник), при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији удаљеност буде од два метра. Ученике треба стално подсећати на мере заштите и превенције.

·         Активности ученика у малим групама треба да буду тако организоване да се међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, двориштима, салама и тоалетима.

·         Током трајања активности ученике треба подсећати на коришћење средстава за дезинфекцију и чешће прање руку.

·         Физички размак од два метра у сваком смеру треба спровести у затвореном простору установе где се обављају административни послови, као и између других запослених и ученика.

·          Сви запослени у школи (директор, наставници, стручни сарадници, секретар, особље на одржавању хигијене) морају да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

·         Неопходно је спроводити едукацију запослених и ученика о значају и начину примене мера превенције, значају свакодневног праћења здравственог стања и остајања код куће ученика, као и запослених са симптомима болести.

·         Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе да дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици

Правила понашања ученика


·         У истој учионици може боравити до I О ученика и један наставник, при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији удаљеност буде од два метра.

·         Почев од О 1. јуна 2020. године у школске објекте ће долазити ученици завршних разреда

·         Почев од 08. јуна 2020. године у школске објекте ће долазити ученици осталих разреда средње школе.

·         Физички размак од два метра у сваком смеру треба поштовати

·         Ученици морају да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и рукавице које ће добијати на улазу у школу. Треба да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

·         Ученици морају обавезно  да одмах по уласку у објекат школе дезинфикују сопствене мобилне телефоне.

·        Личне ствари, торбе се одлажу у гардаробни део и не уноси се у простор у коме су ученици.Правила понашања запослених на одржавању хигијене


 Пре организованог доласка ученика у средњу школу ( 1.06.2020.) потребно је предузети  следеће:

·         Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање  простора.

·         У сарадњи са кризним штабом и јединицом локалне самоуправе потребно је обезбедити довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење, дезинфекцију и личну хигијену и правовремено требовати нове потребне количине.

·         На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру - сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

·         Континуирано проветравати простор током боравка ученика и запослених у учионицама и другим просторијама.

·         Свакодневно детаљно чистити и дезинфиковати простор, прибор и опрему, као и проветравање и након одласка ученика.

·         Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.

·          Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета.

·         Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за спорт у дворишту и других површина које користе већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.

·         Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја ученика и не смеју се примењивати у непосредној близини ученика, како би се избегло евентуално удисање испарења.