НОВИ КАБИНЕТ БИОЛОГИЈЕ

Кабинет биологије 

Захваљујући средствима Министраства просвете као и средствима локалне самоуправе опремљен је кабинет биологије