НОВИ КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ

Кабинет рачунарства и информатике

Захваљујући средствима Министарства просвете и локалне самоуправе опремљен је нови кабинет рачунарства и информатике.