Јавне набавке

Набавка рачунара

Опремање кабинета рачунарства и информатике
Позив за подношење понуда                 Конкурсна документација   Одлука о додели уговора