Српски језик и књижевност

Мица Ракић (Контакт адреса: micarakicpriboj@gmail.com)

Инајетовић Бисера (Контакт адреса: inajetovicbisera@gmail.com)

Милица Минић (Контакт адреса: milicamickaminic@gmail.com)

Ана Карењина

Реализам у српској књижевност_ Певање и мишљење С. Марковић

Вечити младожења

Вођа, Р. Домановић

Глава шећера

Лаза Лазаревић

Данга, Радоје Домановић

Гогољев Шињел

Иво Андрић Мост на Жепи

Кад су цветале тикве

Пут Алије Ђерзелеза