Календар значајних активности у школи

Календар значајних активности у школи

 • 02.09.2019. –  почетак наставне године
 • 08.11.2019. – први класификациони период
 • 09.11. до 11.11.2019.– јесењи распуст
 • 30.12.2019. до 07.01.2020. – први део зимског распуста за ученике
 • 27.01.2020. – обележавање школске славе – Савиндана
 • 31.01.2020. – завршетак наставе за прво полугодиште
 • 01.02. до 14.02.2020. – други део зимског распуста за ученике
 • 15. 16. и 17.02.2020.- државни празник
 • 18.02.2020. почетак наставе у другом полугодишту
 • 15.04. до 20.04.2020. – пролећни распуст за ученике
 • 14.04.2020. – трећи класификациони период за четврти разред
 • 22.04.2020. – трећи класификациони период за I, II и III разред
 • 01. и 02.05.2020. – нерадни дани (празник рада)
 • 11.05.2020. – обележавање Дана школе
 • 22.05.2020. завршетак наставе за четврти разред
 • 26.05.2020. -  подела сведочанстава за четврти разред
 • 30.05.2020. -  матурско вече
 • 28.05. - 05.05.2020. -  матурски испити
 • 08.06.2020. – свечана подела диплома
 • 10.06. – 16.06.2020. –припремна настава, поправни и разредни испити за четврти разред
 • 19.06.2020. завршетак наставе за први, други и трећи разред
 • 26.06.2020. – саопштавање успеха и подела сведочанстава за I,II и III разред
 • 26.6.2020. - упис ученика у  II, III и IV разред
 • Јул, 2020.– упис ученика у први разред (према конкурсу)
 • 20-26.08.2020.– припремна настава и поправни испити
 • 25.08.- 30.08.2020. – матурски испити (августовски рок)
 • Tакмичења ученика – према календару Министарства
 • Изложбе уметничких радова, промоције књига и друге културне манифестације и активности – према плану слободнихактивности и културне и јавне делатности школе;
 • Испитни рокови за ванредне ученике су: крај септембра, јануар-фебруар, мај-јуни;