Предавање на тему "Још увек возим"

У оквиру пројекта "Још увек возим" у петак је у нашој школи одржано предавање и презентација посвећена безбедности у саобраћају. Предавање су држали Кристина Грбовић и Милан Срдић, који су кроз своје лично искуство пренели ученицима завршних разреда колики је значај поштовања саобраћајних правила и прописа, и како мало непажње може имати несагледиве последице.

Образовни смерови

Образовни смерови за које је школа верификована

Министарство просвете Републике Србије решењем бр. 022-05-186/94-03 од 11.03.1994. године верификовало је Гимназију у Прибоју са следећим образложењем: Испуњени су прописани услови у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика да Гимназија у Прибоју остварује наставни план и програм гимназије друштвено језичког и природно математичког смера првог, другог, трећег и четвртог разреда.