Ђак генерације

Ђак генерације 2019/2020. године

За ђака генерације, школске 2019/2020. године проглашена је ученица IV - 3 Теодора Савић. Гимназија Прибој као и сваке године наградила је ученицу лаптоп рачунaром и књигом Сабрана дела Јована Дучића.
IMG_20200609_112157

Спортске игре младих

Позив за свечано отварање

Позив_Средње_школе_Родитељи_деца_просветни_радници

Матуранти

Обавештење за матуранте и запослене

Ђак генерације

Информације у вези избора ђака генерације

Информације у вези избора ђака генерације биће постављене сутра 20.5.2020. на сајт школе. Тамо можете преузети Критеријуме о избору ученика генерације и Пријаву за избор ђака генерације. Попуњене пријаве достављати разредним старешинама до 08.06. 2020. године.
Критеријуми ученик генерације Пријава за ученика генерације

Опште препоруке и правила понашања

zastita_infekcija_deca

Правила понашања запослених

 

 

·         Почев од О 1. јуна 2020. године у школске објекте ће долазити ученици завршних разреда. Имајући у виду инструкције и препоруке за спречавање ширења епидемије, потребно је формирати мање групе које ће боравити у истој учионици (до I О ученика и један наставник), при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији удаљеност буде од два метра. Ученике треба стално подсећати на мере заштите и превенције.

·         Активности ученика у малим групама треба да буду тако организоване да се међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, двориштима, салама и тоалетима.

·         Током трајања активности ученике треба подсећати на коришћење средстава за дезинфекцију и чешће прање руку.

·         Физички размак од два метра у сваком смеру треба спровести у затвореном простору установе где се обављају административни послови, као и између других запослених и ученика.

·          Сви запослени у школи (директор, наставници, стручни сарадници, секретар, особље на одржавању хигијене) морају да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

·         Неопходно је спроводити едукацију запослених и ученика о значају и начину примене мера превенције, значају свакодневног праћења здравственог стања и остајања код куће ученика, као и запослених са симптомима болести.

·         Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе да дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици

Правила понашања ученика


·         У истој учионици може боравити до I О ученика и један наставник, при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији удаљеност буде од два метра.

·         Почев од О 1. јуна 2020. године у школске објекте ће долазити ученици завршних разреда

·         Почев од 08. јуна 2020. године у школске објекте ће долазити ученици осталих разреда средње школе.

·         Физички размак од два метра у сваком смеру треба поштовати

·         Ученици морају да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и рукавице које ће добијати на улазу у школу. Треба да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

·         Ученици морају обавезно  да одмах по уласку у објекат школе дезинфикују сопствене мобилне телефоне.

·        Личне ствари, торбе се одлажу у гардаробни део и не уноси се у простор у коме су ученици.Правила понашања запослених на одржавању хигијене


 Пре организованог доласка ученика у средњу школу ( 1.06.2020.) потребно је предузети  следеће:

·         Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање  простора.

·         У сарадњи са кризним штабом и јединицом локалне самоуправе потребно је обезбедити довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење, дезинфекцију и личну хигијену и правовремено требовати нове потребне количине.

·         На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру - сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

·         Континуирано проветравати простор током боравка ученика и запослених у учионицама и другим просторијама.

·         Свакодневно детаљно чистити и дезинфиковати простор, прибор и опрему, као и проветравање и након одласка ученика.

·         Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.

·          Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета.

·         Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за спорт у дворишту и других површина које користе већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.

·         Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја ученика и не смеју се примењивати у непосредној близини ученика, како би се избегло евентуално удисање испарења.

 

Обавештење за матуранте

Поштовани матуранти,


Обавештавамо вас да је потребно да приступите изради ваших матурских радова. Израду матрурских радова прате професори-ментори, са којима је неопходно да имате консултације током процеса израде рада. Матурске радове шаљете електронским путем, на е-меил  адресе професора-ментора. Последњи датум за доставу радова је 15.05.2020.године.

За реализацију првог (писмени задатак из српског језика и књижевности) и другог дела (писменог превода из страних језика или израде писменог рада из математике) матурског испита, као и одбрану матурских радова очекујемо даља упутства Министарства и о томе ћете бити благовремено обавештени.

Обавштење за ученике и родитеље

Промена календара образовно- васпитног рада средих школа

Дошло је до промене календара образовно-васпитног рада ученика средњих школа у ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана па сходно томе сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социалних контаката у кући и ван ње.
Нови календар