Српски језик и књижевност

Мица Ракић, професор српског језика и књижевности

Бисера Инајетовић,професор српског језика и књижевности

Љиљана Грабовић,професор српског језика и књижевности (породиљско одсуство)