Ваннаставно особље

Милован Цинцовић, секретар школе (gimpriboj@ptt.rs)

Боривоје Јоксимовић, домар школе

Доста Бојанић,спремачица

Сузана Оташевић, спремачица

Љубинка Којадиновић, спремачица

Верица Кнежевић, спремачица

Драгица Јелић, спремачица

Драгана Николић, спремачица