Ваннаставно особље

Јелена Дујовић, секретар

Боривоје Јоксимовић, домар

Доста Бојанић, спремачица

Сузана Оташевић, спремачица

Љубинка Којадиновић, спремачица

Верица Кнежевић, спремачица

Драгица Јелић, спремачица

Драгана Николић, спремачица