Историјат

Историјат школе

Гимназија Прибој  основана је у септембру месецу школске 1964/65. године. Отпочела је са радом са једним одељењем природно-математичког смера као истурено одељење Гимназије "Проф. Бранко Радичевић" Пријепоље.
Гимназија Прибој као самостална школа почела је са радом септембра месеца школске 1970/71. године. Прво решење о верификацији  као самосталне четворогодишње школе добила је 11.маја 1971. године. У време усмереног образовања радила је као четворогодишња школа у саставу Образовног центра "Вељко Влаховић" Прибој, а од 1986. године као средња школа "Младост" Прибој. Последње решење о испуњености прописаних услова на неодређено време Гимназија Прибој добила је 14.02.1994. године као Гимназија која образује ученике друштвено-језичког и природно-математичког смера.  
IMG_20191011_093550