Обавештење

Обавештење

У ишчекивању распореда часова од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Прибојска гимназија је приступила  изради Оперативног плана рада са кључним активностима у остваривању образовно - васпитног рада. Циљ овог планирања је да се обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења, координисан радом наставника у припреми образовних материјала за ученике и праћење дневне оптерећености ученика у складу са узрасним карактеристикама.На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика, након праћења ТВ лекција - часова и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структурирања вежбања и провере, есеји, пројекти, ...). Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати путем mail - а или одабране on - line платформе. На основу повратних информација од ученика, а кроз хоризонталну професионалну размену планова, наставници ће пратити ток рада ученика.Наставници своје материјале могу постављати и на сајту школе.Евиденција наставе на даљину ће се заснивати на белешкама и евиденцијама које на индивидуалном нивоу воде наставници, да би се, по нормализовању услова, потребни подаци могли унети у књиге евиденција образовно - васпитног рада.Одељењске старешине ће кординисати у раду свог одељења, предметних наставника, родитеља у пружању раних видова подршке, како кроз психо - социјалне тако и кроз разне друге.Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо вас на посвећено деловање и одговорно поступање!