НОВИ КАБИНЕТ БИОЛОГИЈЕ

Кабинет биологије 

Захваљујући средствима Министраства просвете као и средствима локалне самоуправе опремљен је кабинет биологије

 

 

НОВИ КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ

Кабинет рачунарства и информатике

Захваљујући средствима Министарства просвете и локалне самоуправе опремљен је нови кабинет рачунарства и информатике.