Обавштење за ученике и родитеље

Промена календара образовно- васпитног рада средих школа

Дошло је до промене календара образовно-васпитног рада ученика средњих школа у ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана па сходно томе сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социалних контаката у кући и ван ње.
Нови календар

Обавештење за наставнике

Учење на даљину - вебинар

Сви заинтересовани наставници који желе да науче нове алате за учење на даљину могу да прис уствују вебинару који је организован за петак20.3.2020. године. Више о овом - Учење на даљину   raspored_radionica

Обавештење

Обавештење

У ишчекивању распореда часова од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Прибојска гимназија је приступила  изради Оперативног плана рада са кључним активностима у остваривању образовно - васпитног рада. Циљ овог планирања је да се обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења, координисан радом наставника у припреми образовних материјала за ученике и праћење дневне оптерећености ученика у складу са узрасним карактеристикама.На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика, након праћења ТВ лекција - часова и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структурирања вежбања и провере, есеји, пројекти, ...). Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати путем mail - а или одабране on - line платформе. На основу повратних информација од ученика, а кроз хоризонталну професионалну размену планова, наставници ће пратити ток рада ученика.Наставници своје материјале могу постављати и на сајту школе.Евиденција наставе на даљину ће се заснивати на белешкама и евиденцијама које на индивидуалном нивоу воде наставници, да би се, по нормализовању услова, потребни подаци могли унети у књиге евиденција образовно - васпитног рада.Одељењске старешине ће кординисати у раду свог одељења, предметних наставника, родитеља у пружању раних видова подршке, како кроз психо - социјалне тако и кроз разне друге.Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

Обавештење

Обавештење

Обавештење поводом одржавања наставе на даљину као и додатна упуства. * Prilog_1__Primer_operativnog_plana_rada_nastavnikaPrilog_2_Izvestaj_skola_Aktivnosti_skola_prema_Uputstvu 

* Dodatna upustva o nastavi na daljinu  ОВДЕ

Обавештење

Обавештење за наставнике

Објашњење у вези ставке е-Настава на сајту школе. Професори могу да контактирају професорицу Марију Рековић, која ће њихове већ припремљене материјале ( презентације, илустрације, цртеже, задатке...) поставити на сајт школе.

Обавештење

Обавештење за ученике

Од уторка 17.3.2020. године учење на даљину обављаће се путем платформи РТС „Планета“ и РТС канал 3. Више информација на http://www.rasporednastave.gov.rs/

Обавештење

Обавештење: Настава на даљину у ванредном стању

Више информација можете наћи на линку. ОВДE

Обавештење

Обавештење

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу 15.03.2020. године.,након добијања потребних  информација  и упутстава за организовање и спровођење наставе на даљину, ученици и запослени ће редовно бити обавештавани преко фејсбук странице и сајта Гимназије Прибој.

На сајту Гимназије Прибој у току данашњег дана биће отворена ставка „еНастава“ ,у којој ће професори постављати  додатне садржаје везане за наставу на даљину.

Обавештење

Обавештење

СРЕДЊА ШКОЛА

 

- директору

 

Поштована/-и,

 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

 

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.

 

У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

 

С поштовањем,

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

15.03.2020. године

Обавештење

Обавештење - Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Поштовани,

У складу са здравственим препорукама које установе примењују ради спречавања ширења инфекције, подсећамо образовно-васпитне установе на територији Републике Србије да је потребно:

1.   редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице

2.   прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа

3.   редовно снадбевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија

4.   подстицање ученика на прање руку

5.   препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама

6.   не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду

7.   употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке

8.   планирати часове одељењског старешине у свим разредима посвећене одржању личне хигјене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација

9.   препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења

10.  планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора